Үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүний төрөл

Үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүний төрөл

line

Үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүний төрөл

Өөрийн мал төхөөрөх, гулууз мах таллах, хуваах, шулах, ангилах, боловсруулах, хадгалах цех бүхий биеэ даасан ААН бол өөрийн бүтээгдэхүүний түүхий эдийн гарал үүслийн болон эцсийн бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэж буй ААН-ийн нэр, бүртгэлийн дугаар, БНХАУ-д бүртгүүлсэн эсэхийг тайлбарлана. Агро нэгтгэл трейд ХХК нь өөрийн мал төхөөрөх, шулах, ангилах, сэврээх, хөлдөөх, хадгалах агуулахуудтай тул өөр аж ахуй нэгжээс ямар нэгэн түүхий эд материал авдаггүй.

Манай компанитай хамтран ажиллахыг
хүсвэл бидэнтэй холбогдоорой !

Холбоо барих